Mark

22/12/2020

99ALZ - CASA PASSIVA CERTIFICADA - PASSIVHAUS INSTITUT99ALZ Obra nova de casa aïllada a Barberà del Vallès. Casa Passiva certificada pel Passive House Institute. La placa ha arribat al despatx.