Mark


117BOF Nova casa entre mitgeres a Sabadell

Obra: 117BOF Obra nova de casa entre mitgeres a Sabadell
Situació: Sabadell, Barcelona
Fase: Projecte executiu
Superfície total projecte: 210m²
Any projecte: 2021
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil  (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Míriam Molina, consultora estructura; Nacho Villegas, infografia
Consum energia primària no renovable: 30,64kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 5,22KgCO2/m²any
Demanda de calefacció: 11,57kWh/m²any
Demanda de refrigeració: 8,49kWh/m²any
Qualificació energètica: A