Mark


105JON Reforma de casa entre mitgeres al Vallès
105JON Documentació Projecte


Una parella de Barcelona decideix sortir de la gran ciutat. S’adona que una casa amb pati a la capital és inaccessible. Al Vallès troben l’oportunitat d’acotar el projecte i dissenyar-lo a mida de les seves necessitats. Trien la casa. És una construcció molt senzilla. Una casa entre mitgeres, tota en planta baixa.

L'estratègia d'aquest projecte és clara: Decidim no augmentar el volum construït i conservar l'envoltant existent millorant molt considerablement les seves prestacions tèrmiques. Com que s’ha d'ampliar la superfície de l'edificació per resoldre les necessitats de la família, s’aprofita la geometria de la coberta, que té molta alçada al carener, per afegir una nova planta-altell. Amb aquestes dues premisses, s’aconsegueix un habitatge compacte, molt eficient pel que fa a la demanda energètica i ajustat al programa i pressupost dels clients.

Aquesta distribució ve condicionada per la volumetria existent, amb només dues façanes d'una planta. La zona de dia, l'habitació dels pares i el seu bany es situen en planta baixa. Les habitacions dels nens, el seu bany i l'estudi, al pis-altell. En planta baixa, l'alçada reduïda sota l'altell recull el bany i la cuina mentre que l'habitació i la sala d'estar gaudeixen de doble alçada. En planta primera, les habitacions es situen on el sostre és més alt. A ambdós extrems, el bany i l'estudi obert que comunica amb la sala d'estar. Al fons del pati, un cobert amb el safareig acaba de satisfer el programa necessari.

Es millora l'envoltant perquè proporcioni les prestacions tèrmiques d'una casa contemporània. S'aïllen coberta, façanes i la nova solera. Les mitgeres també queden aïllades a les habitacions però vistes a la resta de planta baixa per evitar problemes de capil·laritat. La solera de formigó polit i vist, aportarà inèrcia tèrmica i millorarà la sensació de confort. Les façanes s'arrebossen amb morter de calç. La nova estructura es soluciona amb bigues metàl·liques i taulells d'OSB. S'aconsegueix portar llum natural a tota la casa obrint lluernaris a coberta i amb una balconera al pati. La persiana alacantina fa de protecció solar i de pèrgola.

Aquestes decisions constructives serveixen per definir l’interiorisme. L'estructura metàl·lica es pinta de color blau i els taulells de fusta OSB queden vistos. Les mitgeres de totxo vist i l’estructura de la coberta original contrasten amb el nou paviment de formigó polit en planta baixa i amb un linòleum de cautxú en planta primera. La resta d’elements de la casa, l’escala, la cuina i els mobles, es solucionen amb la mateixa fusta de l’altell.

Com el Vallès, i com les cases de cos, no hi ha res!


Obra: 105JON Reforma de casa entre mitgeres al Vallès
Situació: Vallès, Barcelona
Fase: Obra acabada
Superfície total projecte: 90m²
Any projecte: 2019
Any construcció: 2019-2020
Promotor: Privat
Arquitectes: Llorenç Vallribera, Aleix Gil (VALLRIBERA ARQUITECTES)
Col·laboradors: Sergi Ballester, arquitecte; Maria Molins, arquitecta tècnica; Marc Batlle, consultor estructura.
Consum energia primària total: 42,14kWh/m²any
Emissions CO2 totals: 9,14KgCO2/m²any
Qualificació energètica: A
Fotografies: ©José Hevia
Publicacions: “Treure profit d’una casa petita”, Cases d’algú, Diari ARA, novembre 2021